Länsirannikon gerontologinen ravitsemusyhdistys on Ikäihmisille, ammattilaisille ja kaikille ikäihmisten ravitsemuksesta kiinnostuneille suunnattu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia

  • tarjoamalla tietoa ikäihmisten ravitsemuksesta

  • tarjoamalla koulutus- ja asiantuntijapalveluita

  • järjestämällä tapahtumia ikäihmisille ja heidän parissaan työskenteleville

  • edistämällä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken

  • toteuttamalla ikäihmisten ravitsemukseen painottuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä